O nás

MEDSTAR usnadňuje lékařům právní a administrativní úkony spojené s provozem ordinací. Pro naše klienty - lékaře - poskytovatele zdravotních služeb nabízíme řešení zaměřená na tři základní oblasti: administrativu, marketing a business poradenství. Každou naší službou pomáháme lékařům vést svoji ordinaci jako úspěšnou firmu.

Poradenstvím ve zdravotnictví se zabýváme od roku 2008. Dnes více než 10let poskytujeme lékařům odbornou pomoc při převodu ordinace na s.r.o., prodeji lékařské praxe a vedení ordinace jako podniku se všemi právními náležitostmi, to vše podle aktuálního stavu zákonů s ohledem na legislativní opatření plánovaná pro nejbližší léta. Zaměřujeme se na podporu růstu podnikání soukromých lékařů a moderní způsoby vedení ordinace na území celé České republiky ve všech základních a specializovaných lékařských oborech. Naše poradenství mimo jiné staví na několikaleté vlastní zkušenosti s vedením dvou odborných praxí v oboru vnitřního lékařství a psychiatrie v Praze.

Naším hlavním cílem jsou kvalitní služby, které usnadňují práci lékařům. Chápeme Vaši náročnou práci a administrativní zatíženost a snažíme se vycházet Vám vstříc. Před první schůzkou, která je nezávazná a informativní, se důkladně seznamujeme s konkrétními požadavky klienta a přicházíme s nabídkou služeb šitých na míru. Během spolupráce potom přebíráme maximum administrativních kroků na sebe, a zároveň s klientem pružně koordinujeme postup. Naše spolupráce pak probíhá rychle, spolehlivě a s minimální zátěží pro klienta. Vzájemná důvěra mezi námi a klientem je nepostradatelnou součástí naší filozofie a oboustranné cesty k úspěchu.

Slovo jednatele společnosti

Dobrý den,

jsem ráda, že jste si ve zcela jistě nabitém dni našli chvilku, kterou věnujete naší prezentaci.

Úspěšný lékař je dnes často i manažer. Administrativa a legislativa tlačí ze všech stran a tendence 21.století přichází s vyššími nároky pacientů - klientů na vzhled a prezentaci ordinace. S tím přicházejí nové výzvy, které zdravotnickým zařízením pomáháme bezpečně a hladce překonávat. Pro podporu Vašeho podnikání a zajištění budoucnosti Vaší ordinace, poskytujeme komplexní vyřízení převodu lékařské praxe na s.r.o. na klíč a asistenci při prodeji a koupi lékařské praxe.

Moderní doba i současná legislativa zvyšuje nároky na vzhled a označení ordinace. Povinností je podle zákona o zdravotních službách č.372/2011 Sb. zveřejnění několika zásadních informací o ordinaci - název zařízení a jeho správné označení včetně IČ a sídla/místa provozování, zástup lékaře, tabule ordinační a provozní doby a v neposlední řadě ceník poskytovaných služeb. I s tím Vám můžeme pomoci v naší sekci reklamní propagace, samozřejmě se všemi legislativními náležitostmi. Dle Vašich potřeb pro Vás navrhneme jednotný grafický styl ordinace, sjednotíme logo, vizitky, ceníky, ordinační hodiny, vývěsky a další. Ráda bych zmínila naši novou službu, která byla vytvořena jako reakce na současný svět internetu - tou je jednoduchá webová prezentace lékařů MEDKONTAKT s plným administračním systémem pro Vás. Webové stránky lékaře jsou dnes již téměř nezbytné pro podporu, kontakt, informovanost i důvěryhodnost ordinace.


Baví a těší nás, když můžeme pomoci lékařům zvýšit prosperitu a jistoty provozování jejich ordinace, popularitu u pacientů i zdravotních pojišťoven a proměnit naši práci v plnou spokojenost našich klientů. S touto myšlenkou přistupujeme ke všemu, co děláme. Proto stále zvyšujeme úroveň našich znalostí a kvalitu práce. Je mi dnes velkou satisfakcí, že více než 60 procent lékařů k nám přichází na doporučení stávající klientely i zdravotních pojišťoven.


Ing. Ester Dubayová,
Jednatelka společnosti MEDSTAR

U Nemocenské pojišťovny 2
110 00 Praha 1
Tel.: (+420) 775 679 009
E-mail: info@medstar.cz
IČ: 242 48 461