O nás

MEDSTAR - MEDICAL BUSINESS CONSULTING usnadňuje lékařům právní a administrativní úkony spojené s provozem ordinací. Pro naše klienty - lékaře - poskytovatele zdravotních služeb nabízíme řešení zaměřená na tři základní oblasti: business poradenství, prodej a oceňování lékařských praxí, transformace na s.r.o., zdravotnické-korporátní právo, marketing a administrativu. Každou naší službou pomáháme lékařům vést svoji ordinaci jako úspěšnou firmu.

Poradenstvím ve zdravotnictví se zabýváme od roku 2004. Dnes více než 20 let poskytujeme lékařům odbornou pomoc při převodu ordinace na s.r.o., prodeji lékařské praxe a strategickým vedením ordinace se všemi právními náležitostmi, to vše podle aktuálního stavu zákonů s ohledem na legislativní opatření plánovaná pro nejbližší léta. Zaměřujeme se na podporu růstu podnikání soukromých lékařů/ambulancí i větších klinik a moderní způsoby managementu lékařských praxí na území celé České republiky a to ve všech základních a specializovaných lékařských oborech. Naše poradenství mimo jiné staví na několikaleté vlastní zkušenosti s vedením dvou odborných praxí v oboru vnitřního lékařství a psychiatrie v Praze.

Naším hlavním cílem jsou kvalitní služby, které usnadňují práci lékařům. Chápeme Vaši náročnou práci a administrativní zatíženost a snažíme se vycházet Vám vstříc. Před první schůzkou, která je nezávazná a informativní, se důkladně seznamujeme s konkrétními požadavky klienta a přicházíme s nabídkou služeb šitých na míru. Během spolupráce potom přebíráme maximum administrativních kroků na sebe, a zároveň s klientem pružně koordinujeme postup. Naše spolupráce pak probíhá rychle, spolehlivě a s minimální zátěží na klienta.

VZÁJEMNÁ DŮVĚRA mezi námi a klientem JE NEPOSTRADATELNOU SOUČÁSTÍ NAŠÍ FILOZOFIE a oboustranné cesty k úspěchu.

Slovo jednatele společnosti

DOBRÝ DEN,

JSEM RÁDA, ŽE JSTE SI VE ZCELA JISTĚ NABITÉM DNI NAŠLI CHVILKU, KTEROU VĚNUJETE NAŠÍ PREZENTACI.

Úspěšný lékař je dnes často i manažer, ředitel, majitel firmy. Administrativa a legislativa tlačí ze všech stran a tendence 21. století přichází s vyššími nároky pacientů - klientů na vzhled a prezentaci ordinace. S tím přicházejí nové výzvy, které zdravotnickým zařízením pomáháme bezpečně a hladce překonávat. Pro podporu Vašeho podnikání a zajištění budoucnosti Vaší ordinace, poskytujeme komplexní služby na klíč, dokážeme řídit development napříč specializacemi i sehnat ordinaci na prodej nebo kupujícího Vaší ordinace. S naší dlouhou historií jsme pomohli najít řešení již více než 600 firmám, živnostníkům, zdravotnickým řetězcům nebo klinikám.

Máme kreativní řešení i pro vizuální stránku ordinace se všemi legislativními náležitostmi. Moderní doba i současná legislativa zvyšuje nároky na vzhled a označení ordinace. Navrhneme jednotný grafický styl (corporate identity) ordinace, sjednotíme logo, vizitky, ceníky, ordinační hodiny, vývěsky a další. Málokterý poskytovatel skutečně ví, že je povinností podle zákona o zdravotních službách č.372/2011 Sb. zveřejnnit několik zásadních informací o ordinaci - název zařízení správné označení včetně IČ a sídla/místa provozování, zástup lékaře, tabule ordinační a provozní doby a zveřejnění ceníku poskytovaných služeb. 

Ráda bych zmínila naši službu, která byla vytvořena jako reakce na současný svět internetu - jednoduchá webová prezentace lékařů MEDKONTAKT s plným administračním systémem pro Vás za nejnižší možnou cenu na trhu. Webové stránky lékaře jsou již téměř nezbytné pro podporu, kontakt, informovanost i důvěryhodnost ordinace.

Baví a těší nás, když můžeme pomoci lékařům zvýšit prosperitu a jistoty provozování jejich ordinace, popularitu u pacientů i pojišťoven a proměnit naši práci v plnou spokojenost našich klientů. S touto myšlenkou přistupujeme ke všemu, co děláme. Proto stále zvyšujeme úroveň našich znalostí a kvalitu práce.

JE MI DNES VELKOU SATISFAKCÍ, ŽE VÍCE NEŽ 80 PROCENT LÉKAŘŮ/KLIENTŮ K NÁM PŘICHÁZÍ NA DOPORUČENÍ STÁVAJÍCÍ KLIENTELY I ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN.

Ing. Ester Dubayová,
Jednatelka společnosti MEDSTAR