Prodej a koupě ordinace

Převod lékařské praxe na nového vlastníka obvykle trvá 6-8 měsíců, v případě, že je potřeba nejprve praxi převést z OSVČ na s.r.o.. Pokud je praxe již převedena a předmětem prodeje je její obchodní podíl, jsme schopni prodej vyřídit do 2 měsíců včetně komunikace se zdravotními pojišťovnami. Během celého procesu jsme v úzkém osobním kontaktu s oběma stranami. Celý obchodní případ realizujeme na klíč. Vypracováváme veškeré smlouvy, zajišťujeme komunikaci s příslušnými úřady a zdravotními pojišťovnami a dbáme, aby převod proběhl hladce a ke spokojenosti obou stran. Lékařské praxe prodáváme jako s.r.o. (tedy jejich obchodní podíl), protože tuto formu prodeje považujeme za nejbezpečnější procesní postup bez výběrového řízení.


Pokud lékařskou praxi provozuje fyzická osoba, zajistíme nejprve převod na s.r.o. na klíč a poté její prodej ve zvýhodněném balíčku služeb.


Jako doplňkovou službu provedeme na počátku transakce analýzu připravenosti na převod na nového vlastníka a ekonomický a marketingový audit praxe. Tato analýza pomůže kupujícímu v rozhodování, zda množství vynaložených nákladů odpovídá ceně a návratnosti investice. Zároveň včasná analýza provedená dostatečně dopředu před plánovaným prodejem pomůže prodávajícímu zvýšit hodnotu a cenu prodávané praxe.

Oslovila vás naše nabídka a rádi by jste využili našich služeb, potřebujete více informací? Neváhejte nás prosím kontaktovat »
U Nemocenské pojišťovny 2
110 00 Praha 1
Tel.: (+420) 775 679 009
E-mail: info@medstar.cz
IČ: 242 48 461